Radošas aktivitātes palīdz atraisīt talantus bērniem ar traucējumiem

Pelču internātpamatskolas - attīstības centra audzēkņi var lepoties gan ar ierakstītu disku „Krustmātes lakats, pasakas, stāsti un…”, gan dzejas krājumu „Ienākšana”, ko izdeva fonds „Nāc līdzās” un kurā lasāmi audzēkņa Kristapa Kaņuka dzejoļi. Folklora, mūzika un citas radošas aktivitātes bērniem, kuriem ir gan kustību, gan citi traucējumi, palīdz atraisīties viņu talantam un dvēseles skaistumam.