Neizbraucamie ceļi Amatas novadā ietekmē satiksmi un uzņēmējdarbību

Tas, ka pavasaros grants seguma ceļi ir grūti izbraucami vai pat neizbraucami, jau nav nekas jauns. Tikai katru pavasari šīs problēmas samilst arvien vairāk, jo gadiem nav veikti ceļu atjaunošanas darbi. Lai aktualizētu šo problēmu - kādā stāvoklī ir valsts vietējās nozīmes grants seguma ceļi –, Amatas novada pašvaldība gada sākumā par to nosūtīja vēstuli akciju sabiedrībai „Latvijas valsts ceļi”. Atbilde – līdz 2020.gadam šie darbi novada teritorijā nav arī plānoti.
Komentāri

Kategorijas