Palīdzēt bērnam sērās. Atbalsts pēc zaudējuma

SOS bērnu ciematos strādājošie secinājuši, ka Latvijā trūkst atbalsta sistēmas un metožu darbā ar bērniem, kuri zaudējuši kādu no saviem tuviniekiem. Lai palīdzētu, vasarā šiem bērniem tiks rīkota nometne, bet kāds atbalsts viņiem būtu nepieciešams uzreiz pēc zaudējuma.
Komentāri

Kategorijas