Latvijā konstatētas 23 Latvijai un pat Ziemeļeiropai līdz šim nezināmas vaboļu sugas

Divdesmit trīs Latvijai un pat Ziemeļeiropai līdz šim nezināmas vaboļu sugas ir pirmoreiz konstatētas Latvijā, atklāj Latvijas Entomoloģijas biedrības un ārzemju ekspertu publicēts koppētījums.