Studijā dzejnieks Māris Salējs

Dzejnieks Māris Salējs - no sava pirmsākuma pirms 17 gadiem "Māmiņ, es redzēju dziesmu" līdz savam ceturtajam dzejas krājumam "Kā pirms pērkona".