2. februāris - Starptautiskā mitrāju diena

Mitrāju loma pasaules ekosistēmā ir neatsverama, jo īpaši laikā, kad ūdens pieejamība dažādos pasaules reģionos kļūst aizvien aktuālāka problēma. Kāpēc mitrāji ir būtiski ekosistēmā un cilvēka dzīvē, un kāda ir cilvēka darbības ietekme uz tiem?
Komentāri

Kategorijas