Daba, vide, klimats - 2015. gada izvērtējums un 2016. gada prognozes

Klimata pārmaiņas, Eiropas vides direktīvas, lielā interese par putnu dzīvi - kāds ir bijis 2015. gads vides un klimata jautājumos un ko varam gaidīt no 2016. gada?
Komentāri

Kategorijas