Viesos grupa INDYGO

Latviešu "pro­gresīvā roka" grupa INDYGO izde­vusi savu jaunāko albumu "Stars" CD for­mātā. Tajā pir­mor­eiz grupas trīs­padsmit gadu pastāvēšanas laikā iekļauti skaņ­darbi tikai latviešu valodā. Albums "Stars", kurā iekļau­tas astoņas dzies­mas, radīts, gru­pas dalīb­niekiem dzīvo­jot un saspēlējoties radošajā nometnē meža ielokā esošā mājā pie Rojas. Savukārt tur radī­tais muzikālais mater­iāls ier­ak­stīts un mik­sēts studijā "Sound Divi­sion". Raidījumu vadīs Dambis un Didzis.
Komentāri

Kategorijas