Secinājumi pēc ģimenei veltītās Bīskapu sinodes Romā

25.oktobrī Romā noslēdzās ģimenei veltītā Bīskapu sinode, kuras norisei un pieņemtajiem lēmumiem vērīgi sekoja gan ticīgie, gan pasaules plašsaziņas līdzekļi. Kādi ir sinodes secinājumi un lēmumi, to vaicāsim Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapam-metropolītam Zbigņevam Stankevičam.
Komentāri

Kategorijas