Migrantu pieplūdums Eiropā - cilvēku atbalsts un nosodījums

Lielā imigrantu pieplūduma radītā neizpratne, bailes un naids Eiropas cilvēkos, kā arī par vērtības un normas, ko savukārt akcentē tie, kuri naidīgos nosoda.
Komentāri

Kategorijas