Inas Strazdiņas "Septiņi stāsti" - Fatu kurpes

Šo stāstu es uzrakstīju pēc tam, kad biju Senegālā kopā ar vēl pāris žurnālistiem, lai veidotu reportāžas par sausumu, par to, kā Sahāras tuksnesis atkaro cilvēkiem auglīgo zemi un plešas lielāks. Mēs bijām ļoti tālos lauku ciematos, kur labību, ko izdodas novākt, ilgi glabā šķūnī, un kur tā ir zelta vērtē apmaiņai tirgū pret citiem produktiem. Passkoto ciemā es satiku Fatu un saņēmu no viņas dāvanu, - tā esejas priekšvēsturi atceras Ina Strazdiņa.