Tautas dziesmas Jura Vaivoda apdarē no cikla "Rīgas vaiņags"

Rīgas Doma zēnu koris un diriģents Mārtiņš Klišāns
Komentāri

Kategorijas