Latvijas Nacionālā bibliotēka- arhitekta un fotogrāfa skatījumā. Arhitekts Gunārs Birkerts

No bibliotēkas dibināšanas 1919. gadā līdz mūsdienu Gaismas pilij - tik plašs ir vizuālais un vēstures faktu materiāls, kas apkopots jaunajā izdevumā "Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts". Attēlā: viens no grāmatas autoriem - arhitekts Jānis Dripe un kultūras ministre Dace Melbārde.