Ūsiņdiena

Vieni domā, ka Ūsiņš ir Gaismas un Pavasara dievs, kurš atnes kokiem lapas un zemei zaļu zāli. Citi domā, ka Ūsiņš ir Bišu dievs, bet vēl citi Ūsiņu dēvē par zirgu un citu mājlopu aizstāvi, jo tieši šinī dienā pirmo reizi zirgus jāj pieguļā un lopus laiž ārā no kūts pēc garās ziemas.    
Komentāri

Kategorijas