Klājā nācis Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2015" Dziesmu krājums

Klājā nācis Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2015" Dziesmu krājums, kurā apkopotas 53 visu Latvijas vēsturisko novadu tautasdziesmas. Krājuma izveidē piedalījušies folkloras kopu vadītāji no visas Latvijas, gan iesūtot melodijas, gan vētījot un atlasot populārākās un biežāk kopā dziedamās dziesmas. Par krājuma tapšanu un festivāla "Baltica 2015" tēmu "Mantojums" Kultūras Rondo izvaicāsim festivāla mākslinieciskās koncepcijas autori Māru Mellēnu, folkloras kopas "Raksti" vadītāju Vitu Tallu no Sēlijas, Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas "Kokle" vadītāju Dinu Liepu un folkloras kopas "Budēļi vadītāju Lienu Viju Teterovsku. .