Tiesājot medicīnas lietas, ir vajadzīgas specifiskas zināšanas

Diskutējam par tiesu lietām, kas saistītas ar mediķu darbu. Eiropas Cilvēktiesību tiesā pēdējos gados ir saņemtas vairākas lietas, kurās pacienti sūdzējušies par mediķu nolaidību, kurai nereti sekojusi arī medicīniskās dokumentācijas viltošana. Latvijas tiesas šīs prasības nav apmierinājušas.
Komentāri

Kategorijas