Lietuvas pierobežā - Saldus novada Nīgrandes pagastā

Raidījums "Viensētu stāsti" šoreiz viesosies pašā Lietuvas pierobežā - Saldus novada Nīgrandes pagasta "Baltiņos" pie Dainas un Guntara Andersoniem. Viņu sētā ir gan truši un putni, gan aitas un zīdītājgovis, gan zirgs un ponijs. To visu apskatīt brauc arī tūristi. Saimniekiem ir arī 6 bērni un 7 mazbērni.
Komentāri

Kategorijas