Maskačkas priekšniece

Katrai pilsētai ir savs mērs, bet Rīgas Latgales priekšpilsētai sava priekšniece. Tā ir Maskačkas aktīviste Baiba Giptere, kas ar saviem un kaimiņu spēkiem labiekārto pagalmus un rūpējas par sakoptību.
Komentāri

Kategorijas