Laicīgie un garīgie jautājumi politisko notikumu kontekstā

Šonedēļ raidījumā spriedīsim par laicīgiem un garīgiem jautājumiem. Vērtēsim kādas ir versijas par Ukrainas austrumu reģionu nākotni, kādas ir Austrumu un Rietumu redzējuma atšķirības. Analizēsim, kāda vieta ir reliģijai mūsdienu sabiedrībā un kādas ir laicīgās un garīgās varas attiecības?
Komentāri

Kategorijas