Tīta Aleksejeva "Svētceļojums" un gadagrāmata "TE-KI-LA"

Igauņu rakstnieka Tīta Aleksejeva romāns «Svētceļojums. Stāsts par Pirmo krusta karu» un Inga Pērkone - par Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājumu – gadagrāmatu TE-KI-LA.
Komentāri

Kategorijas