Ojāram Vācietim - 80

* Ieva Ķīse un Evita Jance par izstādi, kas veltīta Ojāra Vācieša balvas laureātiem * Literatūrzinātniece Ausma Cimdiņa par sastādīto zinātnisko rakstu krājumu "Dzīves dziesma sarkanā... Ojārs Vācietis un viņa laiks"
Komentāri

Kategorijas