Džuzepem Verdi - 200. Pjave un Šekspīrs. Vara un vardarbība. "Makbets"

Par Itāliju pirms 200 gadiem, Džuzepes Verdi dzīvi un daiļraidi - arī otrajā kulturologa Denisa Hanova veidotāja cikla "Verdi - 200" pārraidē.
Komentāri

Kategorijas