Latvijā ļoti maz biotopu veidu ir labā stāvoklī. Saruna ar Dabas fonda pārstāvi

Dabas skaitīšanas dati liecina, ka Latvijā vissliktāk šobrīd klājas dabiskajiem zālājiem un arī pārējām biotopu grupām būtiski jāuzlabo apsaimniekošana. Pētot dažādas dzīvotnes kopumā 1,3 miljonu hektāru platībā, ir iegūti pilnīgākie dati par Latvijas dabu valsts vēsturē. Par to, kā šie dati nākotnē kalpos vai jau kalpo dabas vērtību saglabāšanas politikā, kāda situācija ir Eiropas Savienībā kopumā un kāda būs Latvijas biotopu daudzveidība nākotnē plašāk sarunā ar Latvijas Dabas fonda politikas koordinatori Baibu Vitajevsku-Baltvilku.