Zanes Daudziņas "Mans kara gads" un Māra Bērziņa "Pastāsti par dziesmusvētkiem"

Šoreiz par savu jaunāko grāmatu "Mans kara gads" stāsta Zane Daudziņa, savukārt Māris Bērziņš izpētījis un no Rakstniecības un mūzikas muzeja saglabātajiem dziesmusvētku neformālās vēstures krājumiem radījis 21 pastāstu, katrā no tiem asprātīgi iedzīvinot ar dziesmusvētkiem apsēsto latvieti. Par visu plašāk stāsta pats autors.