Saskarsmes tiesības: kā nodrošināt bērniem iespēju tikties ar saviem šķirtajiem vecākiem

Turpinām diskusiju par problēmām saskarsmes tiesību joma. Vai tiešām nav iespēju novērst samilzušās nebūšanas, lai nodrošinātu, ka bērni var satikties ar saviem šķirtajiem vecākiem.