Kas uzmundrina tevi nogurdinot? Mīklas min Rozenbaumu un Elceru ģimenes

Kas uzmundrina tevi nogurdinot? Šo Dārtas Narkēvičas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Rozenbaumu un Elceru ģimenes Pārdaugavā - māsas Una ar Lauru un kopā ar bērniem Mōnu, Mia un Madlēnu.