Daudz kas dzīvē norisinās neparasti. Septiņu bērnu vecāki Jānis un Esmeralda Tolpežņikovi

Jānis un Esmeralda Tolpežņikovi audzina septiņus bērnus. Viņš strādā, apvienodams ārsta un evaņģēlista jeb sludinātāja pienākumus Cēsu Jāņa draudzē, viņa rūpējas par kuplo atvašu pulciņu, kur jaunākajai vēl tikai gadiņš. "Mēs esam nenormāla ģimene," vairākkārt joko tētis un uzsver, ka daudz kas viņu dzīvē norisinās neparasti.