Ikdiena un svētki, dzīvojot kopienā. Ciemojamies atvērtajā saimniecībā "Zadiņi"

Ciemojamies atvērtajā saimniecībā „Zadiņi” Smiltenes novada Launkalnes pagastā. To apsaimnieko trīs ģimenes – Elgars un Veronika Felči, Johanna Lohrengel un Gatis Kreicbergs un Laura un Egils Stojani. Viņi dzīvo un darbojas kopā – kopienā, kopīgi spriežot par saimniecības nākotni, kopā darot darbus un svinot svētkus, kā arī viens otram izpalīdzot ar bērnu pieskatīšanu un izvadāšanu uz izglītības iestādēm.