Jēkabpils pēc janvāra plūdiem. Ne visi applūdušo māju iedzīvotāji var saņemt kompensācijas

Par plūdu radītajām sekām Jēkabpilī. Plūdu radīto zaudējumu kompensēšanai iedzīvotājiem jau izmaksāti vairāk kā 160 000 eiro. Aizsargdambja atjaunošanai nepieciešami vairāk kā 12 miljoni eiro.