18. gadsimta uzņēmēja Johana Šteinhauera personību palīdz atklāt arī viņa grāmatu plaukts

Šoreiz satiekamies ar Johanu Šteinhaueru, latviešu uzņēmēju, hernhūtiešu kustības vadītāju Rīgā un cīnītāju par latviešu tiesībām 18. gadsimtā, kura personību palīdz atklāt arī viņa daudzveidīgais grāmatu plaukts.