"Viņi. Atkal ceļā" - Annas Velēdas Žīgures trešā grāmata par bēgļu likteņiem pēc kara

Viņi domāja, ka aizbrauks tepat līdz Kurzemei vai varbūt līdz Vācijai, ka karš tūlīt beigsies, bet nekad nedomāja, ka aizbrauks līdz Austrālijai, Amerikai vai Venecuēlai un uz visu mūžu. Kopā ar Annu Žīguri lasām cilvēkstāstus no grāmatas "Viņi. Atkal ceļā" un runājam par cilvēkiem, kuru mazbērni varbūt kādreiz izlasīs par saviem vecvecākiem un labāk sapratīs savu dzimtu un paši sevi.