Krustpunktā: Dzīvokļu ēku sliktais stāvoklis - kā vienoties par remontu, kur rast naudu

Vairākas daudzdzīvokļu ēkas Latvijā ir sliktā tehniskā stāvoklī, netiek remontētas, atjaunotas. Kā risi No vienas puses valsts var prasīt kaut ko darīt, atvieglojot balsošanas procedūras, lai panāktu vienošanos par darbu veikšanu, no otras – izmaksas darbiem ir lielas. Kā risināt situāciju?