Centralizēts siltums privātmājā - vai konkurētspējīga alternatīva pilsētās?

Pretstatā daudzdzīvokļu namos dzīvojošajiem, privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvērtēt, kurš apkures veids būs mājoklim piemērotākais un izdevīgākais. Vai privātmājām kā viena no alternatīvām ir pieejama pieslegšanās pilsētu maģistrālajiem siltumtīkliem?