Imanta Nīgale, Krišjānis Sils, Gatis Gaujenieks un Arnolds Kārklis muzicē kopā

Imanta Nīgale dzimusi un augusi ASV, Krišjānis Sils – Vācijā. Tagad abi dzīvo un muzicē Latvijā. Te dzīvo arī Gatis Gaujenieks un Arnolds Kārklis, kas dzimuši ASV un kopā spēlējuši grupā "Akacis" – kā visi četri sadziedājušies, kāda bijusi mūzikas nozīme dzīves ceļa gājumā katram atsevišķi un visiem kopā