T. S. Eliota dzejas izlase, Gundegas Šmites "Grieķu svīta" un Lēlo Tungalas "Biedrs bērns"

Par T. S. Eliota dzejas izlasi pārdomās dalās tulkotāja un atdzejotāja Ieva Lešinska, par savu grāmatu "Grieķu svīta" stāsta Gundega Šmite, bet lasītāja Aija atklāj savu viedokli par Lēlo Tungalas triloģiju "Biedrs bērns".