Iznākusi monogrāfija "Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā"

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā iznākusi Benedikta Kalnača monogrāfija „Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā”. Tiekamies ar pētījuma autoru.