Komponistam Arturam Maskatam – 65

20. decembra jubilārs, komponists Arturs Maskats savas 65. dzimšanas dienas "Beneficē" bija arī pie "Klasikas" mikrofona. Sarunā ar Rūtu Paulu - par mūziķa dzīvi, tās akcentiem, daiļrades impulsiem un liktenīgām nejaušībām, sadarbību ar režisoriem, aktieriem, mūziķiem, radošo domu veicinošiem faktoriem un mūzikas procesiem, kas paralēli dažādiem festivālu un koncertu mākslinieciskā vadītāja un mūzikas padomdevēja pienākumiem.