1753. gadā izdoto “Evangelia toto anno" uzlūko kā latgaliešu rakstu valodas pamatu

1753. gadā Viļņā izdotā “Evangelia toto anno" tiek uzlūkota par latgaliešu rakstu valodas pamatu, grāmata ir pirmais vietējo mācītāju mēģinājums iztulkot latgaliski Jaunās Derības tekstus un lūgšanas, poļu rakstībā atveidot augšzemnieku izloksni.