Sarunāties un veidot sabiedrībā sapratni par traumatiskiem vēsturiskiem notikumiem

Kā sabiedrībā veidojam izpratni par traumatiskiem vēsturiskajiem notikumiem un kādā veidā dažādas puses iesaistām sarunā par to?