Māksla peld un smaržo

Svētdienas "Rīta intervijā" tiksimies ar izdevniecības "Droši un koši" pārstāvi Līgu Priedīti, "Mācies kopā ar mazo Mulu" digitālā mācību līdzekļa satura autori Martu Leimani un tēlnieku, mazās Mulas vēstnieku Ivaru Drulli. Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis "Mācies kopā ar mazo Mulu" izstrādāts 2020.-2021. gada laikā un tas ir unikāls interaktīvs materiāls vizuālās mākslas apgūšanai, izmantojot Latvijas mākslinieku darbus. Mācību līdzekli iespējams izmantot arī latviešu valodas, dabaszinību un matemātikas mācību stundās.