Ungurmuižas sarunas par Arno Jundzes un Zigfrīda fon Fēgezaka darbiem

Kāds ir Arno Jundzes Veidenbaums? Ungurmuižā tikāmies sarunās par romānu "Es nemiršu nekad", kas dokumentē Eduarda Veidenbauma dzīves pēdējo pusotru mēnesi, aptverot visu mūžu, kā arī pārlapojām Zigfrīda fon Fēgezaka romānu "Senči un pēcteči" par Vidzemes muižnieku - Kampenhauzenu - dzimtu.