Latviešu valodas stunda: personas uzruna ielūgumos un apsveikumos

Pirmsvētku laikā valsts un pašvaldību institūcijas izsūta daudz ielūgumu un sveicienu. Apskatot publiski pieejamos paraugus, rodas iespaids, ka nav vienotu standartu, kā pareizi uzrunāt personu, kam atdresēts ielūgums. Piemēram, augsti godātais vai vienkārši - godātais? Kā ir pareizi, skaidrojam latviešu valodas stundā.