Specifiska lappuse PSRS vēsturē - zinātniskā un tehnoloģiskā spiegošana

Zinātne ir bijusi pārmaiņu virzītājspēks visos laikos, taču kā tas bija dzelzs priekškara laika? Vai zinātne nepazina robežas arī tolaik un kādi slepeni izlūkošanas braucieni uz rietumiem notika tolaik? Kādas tehnoloģijas, preparātus un zināšanas padomju zinātnieki atveda atpakaļ?