Mārtiņš Zandbergs un Viktors Grigulis - latvietību stiprina dziesma un deja, arī politika

Kas vieno Mārtiņa dziesmu grāmatu sastādītāju Mārtiņu Zandbergu Rīgā un "Londona dejo" dibinātāju - deju meistaru Viktoru Griguli Londonā? Ar abiem latviešu tradīciju kopējiem un Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības aktīvistiem septiņdesmitajos gados tiekamies raidījumā.