Skrejlapas, brošūras, bukleti, visbeidzot, – avīzes. Laikrakstu sākotne Latvijā

Lai gan iecere izdot regulāru laikrakstu Rīgā ir saistāma jau ar 1632. gadu, tai nav lemts piepildīties izdevēju un iespēdēju savstarpējās nesaprašanās dēļ. Tādēļ par pirmo regulāro preses izdevumu varam runāt jau ar krietni tālāku datējumu - 1680. gadu. Tā nosaukums bija "Rigische Novellen", proti - "Rīgas Jaunumi".