Latvijas lielās idejas trūkums un nākotnes stratēģijas. Saruna ar filozofi Agitu Misāni

Par pārejas sabiedrības turpināšanos vai tās beigām, atsvešināšanos un Latvijas lielajām idejām un nākotnes stratēģijām saruna ar filozofijas doktori un ideju vēsturnieci Agitu Misāni.