Pianiste Helēna Laukmane: Mūziķim uz skatuves vajadzīgs zināms aprēķins

Raidījumā "Mana mūzika" pianiste un koncertmeistare Helēna Laukmane stāsta par savas dzīves lielāko skolotāju pianisti Jautrīti Putniņu, par sev tuvo darbu ar vokālistiem un atcera arī bērnību: Helēnas tētis - pianists un komponists Andrejs Laukmanis - bija Jaunatnes teātra muzikālās daļas vadītājs, tāpēc daudz laika pavadīts teātrī, spēlēts arī izrādē "Suns un kaķe", bet liela pieredze gūta Veras Singajevskas vadītajā Radio bērnu drāmas ansamblī "Pūpolītis".