"Strēlerte un divi Johansoni" - suminām vienas ģimenes trīs jubilārus

„Strēlerte un divi Johansoni” – par trim vienas ģimenes jubilāriem – dzejnieci un tulkotāju Veroniku Strēlerti, kuru atminamies 110. jubilejā, esejistu, kultūrvēsturnieku un grāmatnieku Andreju Johansonu, kuru pieminām simtgadē, un dzejnieku un mūziķi Pāvilu  Johansonu, kuru suminām 75. dzimšanas dienā, Kultūras rondo saruna ar viņu radošā mūža pārzinātājiem.