Dzīve jūras dzelmē. Tā ir mājvieta neskaitāmiem augiem un dzīvniekiem

Cilvēka acīm slēpta un patiesībā arī tik maz pētīta - tā ir jūras gultne. Šķietami tukšs smilšu klajums ir mājvieta neskaitāmiem augiem un dzīvniekiem. Kā norit dzīve jūras dzelmē?