Vēsturnieks Agris Dzenis tulko senāko Rīgas hroniku - "Helevega hroniku"

Kā nozīmīgi vēstures avoti zināma "Indriķa hronika" un "Atskaņu hronika", bet mazāk dzirdēts par "Helevega hroniku", kas ir Rīgas pilsētas senākā hronika un stāsta par notikumiem 15.gadsimta otrajā pusē.Tā ir arī senākā pilsētas hronika Baltijas mērogā, un to sarakstījis Rīgas rātes sekretārs Hermanis Helevegs. Drīzumā šī hronika būs pieejama ikvienam interesentam, jo ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu to šobrīd tulko viduslaiku vēstures speciālists Agris Dzenis.